Kalendář akcí a událostí farnosti

Duben 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1pondělí v oktávu velikonočním
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za živou a zemřelou rodinu Špičákovu, Oralovu, Novotnou a Vičíkovu, za obrácení a dar víry, za uzdravení a dar zdraví.

2úterý v oktávu velikonočním
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za Josefa Vagundu, Julia a Františku Vagundovy, Jana a Františku Kratochvílovy, celou živou a zemřelou rodinu.

3středa v oktávu velikonočním
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za Marii a Petra Ilčíkovi, živou a zemřelou rodinu Ilčíkovu a Luxovu.

4čtvrtek v oktávu velikonočním
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za Olgu a Vlastimila Šupovi a celou živou a zemřelou rodinu.

5pátek v oktávu velikonočním
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za zemřelého Milana Šefčíka, švagry, živou a zemřelou rodinu Šefčíkovu, Kalnou, Pavelkovu a Matyášovu.

6sobota v oktávu velikonočním
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za bratry Petra a Františka Benešovských.

72. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za farnost.

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za rodinu Bízovu, Patočkovu, manžele Lamačovy a rodinu Pospíšilovu a za duše v očistci.

8Zvěstování Páně
9úterý 2. velikonočního týdne
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za zemřelé manžele Karla a Ludmilu Balaštíkovy, dvoje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu.

10středa 2. velikonočního týdne
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za Jana a Bohumilu Špérovi, dva syny, zetě, snachy, dvoje rodiče a duše v očistci.

11sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za zemřelé manžele Františka a Františku Dubinovi, sourozence a zemřelou a živou rodinu.

12pátek 2. velikonočního týdne
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za rodiče Sládkovi, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

13sv. Martina I., papeže a mučedníka
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za zemřelou Annu Kudličkovou a dvoje rodiče.

143. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za Františka a Květoslavu Havlíkovi, syna Františka a celou živou a zemřelou rodinu.

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za farnost.

15pondělí 3. velikonočního týdne
16úterý 3. velikonočního týdne
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za Petra a Vlastu Jaroškovi, rodiče Varmužovi a syna Karla.

17středa 3. velikonočního týdne
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za zemřelého Josefa Bognara, vnuka Libora a celou živou i zemřelou rodinu.

18čtvrtek 3. velikonočního týdne
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za zemřelou maminku Hanu Mazuchovu, rodiče Ilčíkovi a celou živou a zemřelou rodinu.

19pátek 3. velikonočního týdne
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za Blaženu Miklíkovu, vnuka Tomáše, dvoje rodiče a za živou i zemřelou rodinu.

20sobota 3. velikonočního týdne
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za Jana a Marii Pavelkovi, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu, a za duše v očistci.

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Na poděkování Bohu.

 • 14:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:30 - 15:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za živé a zemřelé spolužáky z ročníků 1958 a 1959.

214. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (neděle Dobrého pastýře)
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za farnost.

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za živé a zemřelé skauty z naší farnosti.

22pondělí 4. velikonočního týdne
23sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za zemřelého Františka Tomšeje, rodiče a na vlastní úmysl.

24sv. Jiří, mučedníka
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za Jana a Kláru Ševčíkovy, řeholní sestru Blaženu, celou živou a zemřelou rodinu Ševčíkovu a duše v očistci.

25sv. Marka, evangelisty
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za Jakuba Hubalíka, Josefa Vaculíka a celou živou i zemřelou rodinu.

26pátek 4. velikonočního týdne
 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za zemřelé rodiče Trávníkovy a syna Vojtěcha a za zemřelé rodiče Glosovy, dceru Ludmilu a za celou živou a zemřelou rodinu.

27sobota 4. velikonočního týdne
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za zemřelého Pavla Forcha a celou živou a zemřelou rodinu.

285. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za Josefa Brablce, rodiče Julii a Josefa a celou živou a zemřelou rodinu Brablcovou a Skočíkovou.

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:30
  • Farní kostel sv. Kateřiny
  • Označení: Farní kostel sv. Kateřiny (Mutěnice)

  Za farnost.

29sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
30sv. Zikmunda, mučedníka