Plán na rok 2023

PLÁN NA TENTO ROK

červen
  • 18.6.  Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova – mše sv. za mládež vycházející ZŠ, venkovní mše svatá „u staré školy“ + průvod
  • 25.6.  FARNÍ DEN
červenec
  • 2.7.  Procesí ke sv. Janu a Pavlu
  • 5.7.  Cyrilometodějská pouť Mikulčice, Velehrad
  • 7.7.  Adorace
  • 13.7.  Žarošická třináctka
srpen
  • 4.8.  Celonoční adorace
  • 13.8.  Žarošická třináctka
  • 15.8.  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – adorační den