Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB MUTĚNICE
od 21.4. do 28.4.2024 - 17. týden

neděle 21.4. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (neděle Dobrého pastýře)
07:30 Za farnost.
09:30 Za živé a zemřelé skauty z naší farnosti.
pondělí 22.4. pondělí 4. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 23.4. svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
18:30 Za zemřelého Františka Tomšeje, rodiče a na vlastní úmysl.
středa 24.4. sv. Jiří, mučedníka
18:30 Za Jana a Kláru Ševčíkovy, řeholní sestru Blaženu, celou živou a zemřelou rodinu Ševčíkovu a duše v očistci.
čtvrtek 25.4. svátek sv. Marka, evangelisty
18:00 Za Jakuba Hubalíka, Josefa Vaculíka a celou živou i zemřelou rodinu.
pátek 26.4. pátek 4. velikonočního týdne
18:30 Za zemřelé rodiče Trávníkovy a syna Vojtěcha a za zemřelé rodiče Glosovy, dceru Ludmilu a za celou živou a zemřelou rodinu.
sobota 27.4. sobota 4. velikonočního týdne
07:30 Za zemřelého Pavla Forcha a celou živou a zemřelou rodinu.
neděle 28.4. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:30 Za Josefa Brablce, rodiče Julii a Josefa a celou živou a zemřelou rodinu Brablcovou a Skočíkovou.
09:30 Za farnost.

  • Díky za vaše postničky pro Charitu, které jsem předal na rekolekci ve čtvrtek. A děkujeme také za všechny sladkosti, které v týdnu putovaly do Hodonína k potřebným dětem. Děkuji divadelnímu spolku za dar ze vstupného na divadlo, který byl 22.275Kč. Děkuji za včerejší dar od ročníku 1958/59 ve výši 5.750 Kč. A děkuji také posekání trávy okolo kostela a za pouť na Hostýn, která byla velmi vydařená.
  • Příští neděli je otevřené odpoledne na faře. Kdo byste se chtěli zastavit na kafe, kousek něčeho dobrého nebo milé slovo, tak od 15:00 do večera.
  • Procesí ke kapli sv. Rocha s prosbou o úrodu bude v neděli 5.5. v 14:30.
  • Májové pobožnosti budou bývat vždy před začátkem mše svaté a o jejich chod se bude starat Daďa Prchalová. A v neděli odpoledne 14:30. Více bude na mši svaté pro děti nebo příští neděli.
  • Připomínám možnost zapsat intence.
  • Chci pozvat ke členství ve fondu Puls. Za každého nového člena dostane farnost příspěvek 1.000Kč, takže se nebojte přihlásit i více členů z jedné rodiny či domácnosti. Z tohoto příspěvku fondu se hradí platy kněží, takže příspěvkem do fondu podporujete kněze z naší diecéze. Kdo by měl problém se přihlásit, prosím, obraťte se na Lidku Mrákovou.
  • Je spuštěno přihlašování na setkání mládeže s otcem biskupem Pavlem v Třebíči 18.5.2024.
  • A 12.-17.8.2024 v Kroměříži bude celostátní setkání animátorů a dalších mladých, kteří mají zájem o službu ve své farnosti. Rád tam vyšlu malou skupinku mládeže.
------------------ kontakt ------------------
www.farnostmutenice.cz - [email protected] - účet 1440464399/0800
farář - Juris Jiří Jeniš - [email protected] - 732 86 76 26
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY