Biřmování

Biřmování

Svátost biřmování tvoří se křtem a eucharistií souhrn „svátostí uvedení do křesťanského života“, jejichž jednotu je nutno uchovávat. Je tedy třeba vysvětlovat věřícím, že tato svátost je potřebná k dovršení křestní milosti. Vždyť „svátost biřmování“ pokřtěné „dokonaleji spojuje s církví a obdařuje zvláštní silou Ducha svatého, proto jsou ještě více povinni šířit a bránit víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové“. (KKC 1285)

Skrze svátost biřmování pokřtěný člověk přijímá plnost křesťanského života, někdy se proto také označuje jako svátost křesťanské dospělosti. Je tedy nejen vhodné, ale přímo žádoucí, aby ji každý pokřtěný člověk přijal.

Příprava na svátost biřmování probíhá jednou za několik let. Minimální věk je ten, kdy člověk dosahuje schopnosti sám se odpovědně rozhodovat, tedy zhruba 14 let. Maximální není stanoven. Příprava proto probíhá ve skupinách, které reflektují věk a postavení těch, kdo se připravují. Rád bych začal přípravu po Velikonocích 2024.