Svatba

Svatba

Manželský svazek, kterým muž a žena mezi sebou vytvářejí nejvnitřnější společenství celého života, zaměřené svou přirozenou povahou na prospěch manželů a na zplození a výchovu dětí, je mezi pokřtěnými povýšen Ježíšem Kristem na svátost.“ (KCC 1601)

Církevní sňatek je nejen krásná slavnost v ozdobeném kostele, ale je to zásadní rozhodnutí pro směřování společného života dvou lidí, na které je potřeba se dobře připravit.

Je potřeba aby alespoň jeden zájemce byl pokřtěn v katolické církvi a aby nikdo z nich neměl překážku manželství uzavřít. Příprava s knězem zahrnuje 8-9 setkání na různá témata, případně je možné část přípravy absolvovat skrze Centrum pro rodinu či jiná setkání s manžely.

Při prvním setkání se vyřeší potřebné dokumenty a ověří se, zda nic nebrání přípravě na sňatek. Vyřeší se také hudba, květinová výzdoba a ostatní otázky. Protože je potřeba se dobře připravit a mít jistotu volného termínu v kostele, doporučuji zájemcům o sňatek se kontaktovat nejlépe rok předem, minimálně šest měsíců.