Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 5.12.2023 do 30.6.2024

Den Čas Místo a text
úterý
5.12.2023
07:00 Za zemřelého Františka Zálešáka, manželku a dceru.
středa
6.12.2023
07:00 Za zemřelé Annu a Miloslava Vaculovičovy, Marii Sedláčkovou, manžela, dvoje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu.
čtvrtek
7.12.2023
18:00 Za Josefa a Terezii Vaculíkovy a celou živou a zemřelou rodinu.
pátek
8.12.2023
18:00 Za Jana Havlíka a manželku, dvoje rodiče, zetě a celou živou a zemřelou rodinu.
sobota
9.12.2023
07:30 Za zemřelé manžele Jiřího a Ludmilu Šoltovy, celou živou a zemřelou rodinu.
neděle
10.12.2023
07:30 Za Františku Froňkovou, Jana a Františka Veselské, Jakuba a Marii Froňkovy a celou živou a zemřelou rodinu.
09:30 Za farnost.
úterý
12.12.2023
07:00 Za Pavla Mokrušu, rodiče a nemocného bratra.
středa
13.12.2023
07:00 Za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.
čtvrtek
14.12.2023
18:00 Za všechny zemřelé sousedy a kamarády z Nádražní ulice.
pátek
15.12.2023
07:00 Za rodiny v manželské krizi, aby se Pán stal jejich světlem.
sobota
16.12.2023
07:30 Za zemřelé rodiče Anežku a Cyrila Ištvánkovy a celou živou a zemřelou rodinu.
neděle
17.12.2023
07:30 Za zemřelé Marii a Františka Trávníkovy a celou živou a zemřelou rodinu.
09:30 Za farnost.
úterý
19.12.2023
07:00 Za zemřelého Jaroslava Špéru, celou živou a zemřelou rodinou.
středa
20.12.2023
07:00 ( volná intence )
čtvrtek
21.12.2023
18:00 ( volná intence )
pátek
22.12.2023
18:00 Za Zdeňka a Kláru Mokrušových a duše v očistci.
sobota
23.12.2023
07:30 Za Františka a Ludmilu Lamačovi, syna Jana, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci.
neděle
24.12.2023
07:30 Za farnost.
09:30 Za duše v očistci.
21:00 Za děti z naší farnosti, které se narodily v letošním roce.
pondělí
25.12.2023
07:30 ( volná intence )
09:30 ( volná intence )
úterý
26.12.2023
07:30 ( volná intence )
09:30 Za děvčata a mládence z naší farnosti.
středa
27.12.2023
18:00 Za děti, které zemřely při potratu a za jejich rodiče.
čtvrtek
28.12.2023
18:00 ( volná intence )
pátek
29.12.2023
18:00 ( volná intence )
sobota
30.12.2023
07:30 Za zemřelého Petra a Františka Benešovských.
neděle
31.12.2023
07:30 Na poděkování Bohu za všechny přijaté milosti v uplynulém roce v naší farnosti.
09:30 Za rodiny z naší farnosti.
úterý
2.1.2024
18:00 ( volná intence )
středa
3.1.2024
18:00 Za zemřelé rodiče Pavla a Stanislavu Špérovi, dceru, celou živou i zemřelou rodinu.
čtvrtek
4.1.2024
18:00 ( volná intence )
pátek
5.1.2024
18:00 ( volná intence )
sobota
6.1.2024
07:30 ( volná intence )
neděle
7.1.2024
07:30 Za farnost.
09:30 ( volná intence )
pátek
12.1.2024
18:00 Za Ludvíka Knedlíka, dvoje rodiče a sourozence.
sobota
13.1.2024
07:30 ( volná intence )
neděle
14.1.2024
07:30 Za Marii a Karla Jurkovičovi, dceru Evu a duše v očistci.
09:30 Za farnost.
úterý
16.1.2024
18:00 Za Jana Němce, dvoje rodiče a celou rodinu.
středa
17.1.2024
18:00 Za Jaroslava a Ludmilu Štěpánkovi.
čtvrtek
18.1.2024
18:00 ( volná intence )
pátek
19.1.2024
18:00 ( volná intence )
sobota
20.1.2024
07:30 ( volná intence )
neděle
21.1.2024
07:30 Za farnost.
09:30 ( volná intence )
středa
24.1.2024
18:00 Za zemřelého Jana Viktorina k 1. výročí úmrtí a za celou živou a zemřelou rodinu.
čtvrtek
25.1.2024
18:00 ( volná intence )
pátek
26.1.2024
18:00 Za zemřelé rodiče Varmužovy, rodiče Michnovy, celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
sobota
27.1.2024
07:30 ( volná intence )
neděle
28.1.2024
07:30 ( volná intence )
09:30 Za farnost.
úterý
30.1.2024
18:00 ( volná intence )
středa
31.1.2024
18:00 ( volná intence )
čtvrtek
1.2.2024
18:00 ( volná intence )
pátek
2.2.2024
18:00 ( volná intence )
sobota
3.2.2024
07:30 Za rodiče Svobodovy, Miklíkovy, za dar života a celou živou a zemřelou rodinu.
neděle
4.2.2024
07:30 Za farnost.
09:30 ( volná intence )
úterý
6.2.2024
18:00 ( volná intence )
středa
7.2.2024
18:00 ( volná intence )
čtvrtek
8.2.2024
18:00 Za Zdeňku a Štěpána Krpálkových, Marii a Petra Bízových, Radka Holešinského a za živou a zemřelou rodinu.
pátek
9.2.2024
18:00 Za zemřelého Jaroslava Balaštíka, dvoje rodiče, bratra Petra, bratra Karla a manželku, duše v očistci a celou žijící a zemřelou rodinu.
sobota
10.2.2024
07:30 Za manžele Miluši a Jana Vaculovičovy, bratra Ladislava a celou živou i zemřelou rodinu.
neděle
11.2.2024
07:30 ( volná intence )
09:30 Za farnost.
středa
14.2.2024
18:00 ( volná intence )
čtvrtek
15.2.2024
18:00 ( volná intence )
pátek
16.2.2024
18:00 Za zemřelého Karla Tomčalu, dvoje zemřelé rodiče a celou živou a zemřelou rodinu.
sobota
17.2.2024
07:30 ( volná intence )
neděle
18.2.2024
07:30 Za farnost.
09:30 ( volná intence )
úterý
20.2.2024
18:00 Za zemřelé Josefa a Františku Štěpánkovi a celou živou i zemřelou rodinu.
středa
21.2.2024
18:00 ( volná intence )
čtvrtek
22.2.2024
18:00 ( volná intence )
pátek
23.2.2024
18:00 Za zemřelé rodiče Stanislava a Františku Opavských, a za syna Stanislava.
sobota
24.2.2024
07:30 ( volná intence )
neděle
25.2.2024
07:30 ( volná intence )
09:30 Za farnost.
středa
28.2.2024
18:00 ( volná intence )
čtvrtek
29.2.2024
18:00 Za zemřelého Petra Hodese, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu.
pátek
1.3.2024
18:00 ( volná intence )
sobota
2.3.2024
07:30 Za zemřelou rodinu Šupovu a Trávníkovu, vnuka Jendu, duše v očistci a živou rodinu.
neděle
3.3.2024
07:30 Za farnost.
09:30 ( volná intence )
úterý
5.3.2024
18:00 Za zemřelého Stanislava Kramáře, dvoje rodiče, celou živou a zemřelou rodinu Kramářovu a Dubinovu.
středa
6.3.2024
18:00 Za rodiče Hodesovi, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
čtvrtek
7.3.2024
18:00 ( volná intence )
pátek
8.3.2024
18:00 Za Petra Bízu, živou a zemřelou rodinu.
sobota
9.3.2024
07:30 Za živé a zemřelé Františky z naší farnosti.
neděle
10.3.2024
07:30 ( volná intence )
09:30 Za farnost.
středa
13.3.2024
18:00 Za zemřelého Františka Havlíka, dvoje rodiče, za živou a zemřelou rodinu.
čtvrtek
14.3.2024
18:00 Za rodiče Hajduchovi, pravnuka a celou živou i zemřelou rodinu.
pátek
15.3.2024
18:00 Za Martina Pavelku a požehnání pro dva syny, a za duše v očistci.
sobota
16.3.2024
07:30 Za zemřelou Martu Režńákovou a manžela Pavla, a požehnání pro celou rodinu.
neděle
17.3.2024
07:30 Za farnost.
09:30 Za Josefa a Marii Hercogovi, syna a dvoje rodiče.
úterý
19.3.2024
18:00 Za živé a zemřelé Josefy z naší farnosti.
středa
20.3.2024
18:00 Za zemřelou Zdeňku Hodesovu, dceru Zdenku a zemřelé rodiče Prčikovi.
čtvrtek
21.3.2024
18:00 ( volná intence )
pátek
22.3.2024
18:00 Za zemřelou Annu Zálešákovu, manžela, dceru a duše v očistci.
sobota
23.3.2024
07:30 ( volná intence )
neděle
24.3.2024
07:30 ( volná intence )
09:30 Za farnost.
středa
27.3.2024
18:00 Za zemřelého Františka Tomšeje, rodiče a na vlastní úmysl.
čtvrtek
28.3.2024
18:00 Za živé i zemřelé členy a členky Sv. Hodiny.
sobota
30.3.2024
19:30 Za všechny letos pokřtěné, za katechumeny a hledající Boha.
neděle
31.3.2024
07:30 Za farnost.
09:30 ( volná intence )
pondělí
1.4.2024
07:30 ( volná intence )
úterý
2.4.2024
18:30 ( volná intence )
středa
3.4.2024
18:30 ( volná intence )
čtvrtek
4.4.2024
18:00 ( volná intence )
pátek
5.4.2024
18:30 Za zemřelého Milana Šefčíka, švagry, živou a zemřelou rodinu Šefčíkovu, Kalnou, Matyášovu a Pavelkovu.
sobota
6.4.2024
07:30 ( volná intence )
neděle
7.4.2024
07:30 Za farnost.
09:30 ( volná intence )
středa
10.4.2024
18:30 Za Jana a Bohumilu Špérovi, dva syny, zetě, snachy,  dvoje rodiče a duse v očistci.
čtvrtek
11.4.2024
18:00 ( volná intence )
pátek
12.4.2024
18:30 Za rodiče Sládkovi, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
sobota
13.4.2024
07:30 ( volná intence )
neděle
14.4.2024
07:30 Za Františka a Květoslavu Havlíkovy, syna Františka a celou živou a zemřelou rodinu.
09:30 Za farnost.
úterý
16.4.2024
18:30 ( volná intence )
středa
17.4.2024
18:30 ( volná intence )
čtvrtek
18.4.2024
18:00 ( volná intence )
pátek
19.4.2024
18:30 Za Blaženu Miklíkovu, vnuka Tomáše, dvoje rodiče a za živou i zemřelou rodinu.
sobota
20.4.2024
07:30 ( volná intence )
neděle
21.4.2024
07:30 Za farnost.
09:30 Za živé a zemřelé skauty z naší farnosti.
středa
24.4.2024
18:30 ( volná intence )
čtvrtek
25.4.2024
18:00 ( volná intence )
pátek
26.4.2024
18:30 ( volná intence )
sobota
27.4.2024
07:30 ( volná intence )
neděle
28.4.2024
07:30 Za Josefa Brablce, rodiče Julii a Josefa a celou živou a zemřelou rodinu Brablcovou a Skočíkovou.
09:30 Za farnost.
úterý
30.4.2024
18:30 ( volná intence )
středa
1.5.2024
18:30 Za Zuzanu Esterkovu a celou živou a zemřelou rodinu.
čtvrtek
2.5.2024
18:00 Za zemřelé rodiče Marii a Františka Hanáčkovi, dceru, dva zetě a duše v očistci.
pátek
3.5.2024
18:30 Za Martina Mokrušu, rodiče a živou i zemřelou rodinu.
sobota
4.5.2024
07:30 ( volná intence )
neděle
5.5.2024
07:30 Za farnost.
09:30 ( volná intence )
úterý
7.5.2024
18:30 Za zemřelé spolužáky z ročníku 1950/51 a duše v očistci.
středa
8.5.2024
18:30 ( volná intence )
čtvrtek
9.5.2024
18:00 Za zemřelé Jana a Zdenku Hanáčkovi, dvoje rodiče a za celou živou a zemřelou rodinu.
pátek
10.5.2024
18:30 ( volná intence )
sobota
11.5.2024
07:30 ( volná intence )
neděle
12.5.2024
07:30 Za Františku a Jana Veselské, Marii a Jakuba Fronkovi, Vladimíra Pražáka a celou živou i zemřelou rodinu.
09:30 Za všechny matky z naší farnosti.
středa
15.5.2024
18:30 ( volná intence )
čtvrtek
16.5.2024
18:00 ( volná intence )
pátek
17.5.2024
18:30 ( volná intence )
sobota
18.5.2024
07:30 ( volná intence )
neděle
19.5.2024
07:30 Za farnost.
09:30 Za děti, kteří letos poprvé přistupují ke svatému přijímání.
úterý
21.5.2024
18:30 Za dary Ducha Svatého a dary víry pro mladé rodiny.
středa
22.5.2024
18:30 ( volná intence )
čtvrtek
23.5.2024
18:00 Za Josefa Hercoga a duše v očistci.
pátek
24.5.2024
18:30 Za zemřelé rodiče Jana a Ludmilu Holešínských a duše v očistci.
sobota
25.5.2024
07:30 Za Ladislava Vaculoviče, manžele Marii a Vlastimila Pazderkovi, vnučku Janu a zemřelou rodinu.
neděle
26.5.2024
07:30 tato mše asi spíš nebude
09:30 Za farnost.
středa
29.5.2024
18:30 ( volná intence )
čtvrtek
30.5.2024
18:00 Za živé i zemřelé členy a členky Sv. Hodiny.
pátek
31.5.2024
18:30 ( volná intence )
sobota
1.6.2024
07:30 ( volná intence )
neděle
2.6.2024
07:30 Za farnost. Ale možná tato mše nebude.
09:30 možná bude jen hrubá
úterý
4.6.2024
18:30 Za Zuzanu a Pavla Hajduchovi, manžele Štosovi a duše v očistci.
středa
5.6.2024
18:30 ( volná intence )
čtvrtek
6.6.2024
18:00 Za zemřelé Františka a Marií Patrmanovi, dvoje rodiče a za živou i zemřelou rodinu.
pátek
7.6.2024
18:30 ( volná intence )
sobota
8.6.2024
07:30 ( volná intence )
neděle
9.6.2024
07:30 nevím zda bude tato mše
09:30 Za farnost.
středa
12.6.2024
18:30 Za Jana Rylku, rodinu Kabelovu a Rylkovu, a za duše v očistci.
čtvrtek
13.6.2024
07:30 ( volná intence )
pátek
14.6.2024
18:30 Za zemřelou Ludmilu Hodesovu, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci.
sobota
15.6.2024
07:30 ( volná intence )
neděle
16.6.2024
07:30 Za farnost.
09:30 Na poděkování za šedesát let společného života a za celou živou i zemřelou rodinu Mrázovu a Prčíkovu.
úterý
18.6.2024
18:30 ( volná intence )
středa
19.6.2024
18:30 Za Miroslava a Marii Pryglovi a rodinu Forchovu.
čtvrtek
20.6.2024
18:00 ( volná intence )
pátek
21.6.2024
18:30 ( volná intence )
sobota
22.6.2024
07:30 ( volná intence )
neděle
23.6.2024
07:30 Za zemřelého Pavla Režňáka a manželku Martu, dvoje rodiče a požehnání pro celou rodinu.
09:30 Za farnost.
středa
26.6.2024
18:30 ( volná intence )
čtvrtek
27.6.2024
18:00 ( volná intence )
pátek
28.6.2024
18:30 ( volná intence )
sobota
29.6.2024
07:30 Za zemřelé manžele Terezii a Františka Jochovy, jejich rodiče, celou živou a zemřelou rodinu.
neděle
30.6.2024
07:30 Za farnost.
09:30 ( volná intence )