…v naší farnosti do nových dřevěných jesliček, do kterých děti v adventní době stlaly po malých svazečcích slámu, aby se v nich Ježíškovi měkce leželo. I pro dospělé to byl silný moment Vánoc, kdy pan farář opatrně položil do jeslí před obětním stolem Jezulátko.
Letos uplynulo právě 800 let, kdy sv. František z Assisi postavil první jesličky.  V době, kdy žil v poustevně na hoře Lacerone, dostal nápad, jak oslavit narození Ježíše Krista originálně a tak, aby se do něj mohli zapojit všichni: bratři františkáni, děti i dospělí obyvatelé Greccia, kteří chodili poslouchat jeho kázaní, zvířata i okolní příroda, která mu připomínala daleký Betlém. O vánočních svátcích roku 1223 se tak odehrálo první představení živého betléma: svatý František vybudoval symbolický chlév s jesličkami, do kterých položil na slámu sošku milostného Jezulátka, k němu postavil živého vola a osla a společně se svými řeholními bratry františkány a lidmi z Greccia oslavili noční mší svatou narození Spasitele.
Od té doby se po celém světě traduje stavění betlémů jak v kostelech, tak v našich domovech. Betlémy se přizpůsobují místu a tradici regionu, pro který vznikly. A nejinak je tomu i v našem kostele, kde v našem unikátním betlémě každoročně obdivujeme kromě jiných i krojované postavičky nebo zasněžené domečky.
Už se stalo tradicí, že ve vánoční době se otevírá náš kostel i mimo bohoslužby, aby i obyvatelé Mutěnic, nebo jejich rodiny a přátelé si mohli náš betlém prohlédnout a připomenout si, že to nejdůležitější poselství Vánoce je, že se narodilo malé dítě, Boží syn.